Latin, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget latin på C-niveau lærer du at oversætte lettere latinske originaltekster ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse samt at sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.