IKV

Til Søgning
Pris: DKK 0,00

Om faget

Ved ansøgning om IKV skal du vedlægge følgende dokumentation:

  • Ansøgningsskema
  • CV
  • Selvevalueringskema
  • Al relevant dokumentation 

Du vil blive kontaktet af den vejleder/lærer som vil vurdere dine kompetencer i de pågældende fag. Her vil du evt. blive bedt om yderligere upload af ekstra dokumentation.