IKV - AVU fag

Til Søgning
Pris: DKK 0,00

Om faget

Ved ansøgning om IKV - Skriv i kommentarfeltet hvilket/hvilke fag du ønsker at blive kompetencevurderet i. 

Samtidig skal du vedlægge følgende dokumentation:

- Ansøgningsskema - CV  -  al relevant dokumentation og selvevalueringsskema 

Du vil blive kontaktet af den vejleder/lærer som vil vurdere dine kompetencer i de pågældende fag. Her vil du evt. blive bedt om yderligere upload af ekstra dokumentation.