HFe-intro forår 2022

Til Søgning
Pris: DKK 1.790,00
Element af faget Kemi, C

Om faget

Et fagelement er en del af et fag på hf-enkeltfag. Forløbet består at et udvalg af delelementer fra faget. Varigheden er derfor kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.

Adgangskrav

Der er normalt ingen specielle optagelseskrav til et fagelement, bortset fra undervisningen på det nærmest underliggende niveau.
Der afsluttes ikke med en prøve.

Element af faget Samfundsfag, C
Engelsk, E

Om faget

Du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale, og du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau F.

Religion, C

Om faget

I faget religion på C-niveau lærer du at gøre rede for væsentlige sider af kristendommen historisk set men med hovedvægt på nutiden. Desuden for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene er islam.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.