HFe-intro efterår 2020

Til Søgning
Pris: DKK 1.910,00

HF intro er et forløb til dig, som gerne vil have en fuld hf, men har brug for en blød start. HF intro består af flere fag på hf-niveau og ét fag på 9.-10. klasses niveau. På den måde bliver du langsomt indført i studiemiljøet igen og bliver klar til at gennemføre en fuld hf.

Adgangskrav - Dansk, C

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Adgangskrav - Element af faget Kemi, C

Der er normalt ingen specielle optagelseskrav til et fagelement, bortset fra undervisningen på det nærmest underliggende niveau.
Der afsluttes ikke med en prøve.

Adgangskrav - Matematik, E

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.

Adgangskrav - Matematik, F

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau G.