HF intro efterår 2022

Til Søgning
Pris: DKK 1.230,00
Dansk, C

Om faget

I dansk C lærer du at benytte det danske sprog i forskellige praktiske kommunikationssituationer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Element af faget Historie, B

Om faget

Et fagelement er en del af et fag på hf-enkeltfag. Forløbet består at et udvalg af delelementer fra faget. Varigheden er derfor kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.

Adgangskrav

Der er normalt ingen specielle optagelseskrav til et fagelement, bortset fra undervisningen på det nærmest underliggende niveau.
Der afsluttes ikke med en prøve.

Matematik, E

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.

Matematik, F

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau G.