Ansøgnings-, og handelsbetingelser

Luk fane

Produktinformation:

www.shop.vucfyn.dk kan du se de hold, som tilbydes. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.

For enkelte fag har du mulighed for at ansøg om optagelse via webshoppen: www.shop.vucfyn.dk Øvrige fag skal søges via studievejledningen. Book evt. en tid her: http://www.vucfyn.dk/book

For yderligere information https://www.vucfyn.dk/undervisningssteder/

www.shop.vucfyn.dk ejes og drives af HF & VUC FYN, CVR-nr.: 29542791 , Kottesgade 6-8, 5000 Odense C, tlf. 62 65 65 50 og e-mailadresse: post@vucfyn.dk.

Priser:

Alle priserne er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

I forbindelse med udstedelse af nye bekendtgørelser kan der ske ændringer i priserne, der kan betyde at priserne reguleres med krav om efterbetaling eller tilbagebetaling af for meget indbetalt beløb.


Undervisning er fritaget for moms.

Ansøgning/bestilling:

Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din betaling er registreret, og der stadig er ledig plads på hold. Er holdet fyldt op, vil du stå på betalt venteliste og blive flyttet på holdet, så snart der er plads.  Såfremt der ikke bliver plads til dig, får du besked – og dine penge vil blive tilbagebetalt til din NEM-konto.

På www.shop.vucfyn.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud.

En bindende aftale mellem dig og HF & VUC FYN er først endeligt indgået, når du modtager en godkendelse på din ansøgning.

Betaling:

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay.  Betaling sker, når du modtager en godkendelse fra HF & VUC FYN.

Generelle betingelser:

De kontooplysninger der indtastes ved ansøgning, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart HF & VUC FYN optager dig på de valgte hold.

Fortrydelsesret:

Meddeler du HF & VUC FYN, at du har fortrudt dit køb inden 14 dage før din planlagte undervisningsstart, tilbagebetaler HF & VUC FYN det modtagne beløb. De sidste 14 dage før kursusstart, kan du få deltagerbetalingen retur, hvis du kan dokumentere, at du er optaget på en anden uddannelse eller har fået arbejde.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til HF & VUC FYN, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse skal ske til det lokale undervisningssted https://www.vucfyn.dk/undervisningssteder/

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Forbehold for ændringer:

HF & VUC FYN forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. HF & VUC FYN forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det, at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger:

På HF & VUC FYN administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv.

Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail må vises for andre kursister i vores studieadministrative system.

Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder på den afdeling, som du har ansøgt optagelse på.

Tro og love:

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Persondatapolitik

Når du er kursist hos os, er vi nødt til at registrere nogle data om dig i forskellige systemer. Vi passer godt på dine persondata og laver aftaler med alle de it-udbydere, vi arbejder sammen med. Du kan læse, hvordan vi beskytter dine data her.

Links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk 
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk 
Forbrugerinformation www.forbruger.dk
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3