Anmodning om tilbagebetaling af betalt deltagerbetaling HF

Jeg anmoder om tilbagebetaling af betalt deltagerbetaling med fradrag af evt. tidligere modtaget tilskud til betalt deltagerbetaling via SU eller SVU.

Fuld deltagerbetaling som kan være opkrævet hos kursister med en videregående uddannelse - tilbagebetales ikke. Forhøjet deltagerbetaling opkrævet hos kursister, der modtager efterløn eller modtager aldersbetinget pension, tilbagebetales heller ikke.

Som udgangspunkt vil det kun være de fag, der fremgår af dit eksamensbevis, du kan få deltagerbetalingen retur for.

Udbetalingen sker via Nemkonto-ordningen og senest 6 uger efter, at vi har modtaget ansøgningen samt udstedt eksamensbeviset, dette med henvisning til bekendtgørelse nr. 911 af 18/06/2020 §14.

Du skal evt. vedhæfte dokumentation for følgende:
Betalt deltagerbetaling hvis nogle fag er taget på en anden skole end ved HF & VUC FYN (kvittering fra skolen hvor faget/fagene er taget)
Bevis på fag til en fagpakke hvis ikke alle fag er taget ved HF & VUC FYN

*
*
*
*
*
*