Dans, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget dans på C-niveau lære du at udføre forskellige former for dans, både solo-, par- og gruppedans, herunder danse fra forskellige perioder. Du arbejder også med danseimprovisation og komposition af dans.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.